Script directory for a PowerShell profile. https://blog.lksz.me/keeping-track-of-everything/#-mypsscriptroot
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

Edit-TextFile.ps1 550 B

12345678910111213141516171819202122232425
 1. [CmdletBinding(SupportsShouldProcess)]param(
 2. [switch]$sudo,
 3. [Parameter(Position = 0, ValueFromRemainingArguments = $true)]
 4. [string[]]$Path
 5. )
 6. $local:editor = '/bin/nvim'
 7. if( (Test-Path env:EDITOR) -and (Test-Path $env:EDITOR) ) {
 8. $editor = $env:EDITOR;
 9. }
 10. if( $editor -match 'vim?$' ) {
 11. $editor += ' -p'
 12. }
 13. if( $sudo ) {
 14. $editor = "sudo $editor"
 15. }
 16. $local:arguments = $Path -join "' '"
 17. if( $Path ) { $arguments = "'$arguments'" }
 18. if( $PSCmdlet.ShouldProcess( "Edit ($editor): $arguments" ) ) {
 19. Invoke-Expression "$editor $arguments"
 20. }