Script directory for a PowerShell profile. https://blog.lksz.me/keeping-track-of-everything/#-mypsscriptroot
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

Get-MyAliases.ps1 650 B

1234567891011121314151617181920212223242526
 1. [CmdletBinding(SupportsShouldProcess)]param()
 2. $local:allAliases = @()
 3. $MyAliasScope = 0
 4. $local:_scope = 0
 5. $local:_done = $false
 6. do {
 7. try {
 8. $local:newAliases += Get-Alias -Scope $_scope |
 9. Where-Object {
 10. ($_.Definition -match "^$MyPSScriptRoot") -or ($_.Description -match '#MyAlias')
 11. }
 12. if( $newAliases ) {
 13. $allAliases += $newAliases
 14. $MyAliasScope = $_scope;
 15. Write-Verbose "`$MyAliasScope is now set to $MyAliasScope"
 16. }
 17. } catch {
 18. Write-Verbose "catch: $($_.Exception.Message)"
 19. $_done = $_.Exception.Message -match 'The scope .* exceeds'
 20. }
 21. $_scope += 1
 22. } until ( $_done )
 23. $allAliases