Script directory for a PowerShell profile. https://blog.lksz.me/keeping-track-of-everything/#-mypsscriptroot
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

7 rader
203 B

  1. [CmdletBinding(SupportsShouldProcess)]param(
  2. [switch]$sudo,
  3. [switch]$Force
  4. )
  5. Edit-TextFile -sudo:$sudo $( Get-Profiles | Where-Object { $_.Exists -or $Force } | Select-Object -ExpandProperty Path )