Script directory for a PowerShell profile. https://blog.lksz.me/keeping-track-of-everything/#-mypsscriptroot
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

14 satır
413 B

 1. [CmdletBinding()]param(
 2. [string]$WordToComplete,
 3. [string[]]$FullValueSet,
 4. [switch]$Strict
 5. )
 6. $local:possibleValues = $fullValueSet
 7. if( $wordToComplete ) {
 8. $possibleValues = $possibleValues | Where-Object { $_ -match $wordToComplete }
 9. if( -not $strict -and ($wordToComplete -notin $possibleValues) ) {
 10. $possibleValues = $( $wordToComplete; $possibleValues )
 11. }
 12. }
 13. return $possibleValues