Script directory for a PowerShell profile. https://blog.lksz.me/keeping-track-of-everything/#-mypsscriptroot
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

14 řádky
549 B

 1. [CmdletBinding()]param(
 2. [switch]$AsDictionary
 3. )
 4. filter ConvertTo-Hash { param([string]$Property="Name") begin { $hash = @{} } process{ $hash[$_."$Property"] = $_ } end {return $hash} }
 5. $local:rVal = $PROFILE | fl * -Force | Out-String -Stream | Where-Object { $_ -match '( : /)|(:\\)' } |
 6. Select-Object @{
 7. N="Profile";E={($_ -split ": ")[0].Trim()}
 8. },@{N="Path";E={($_ -split ": ")[-1].Trim()}
 9. } | Select-Object *,@{N="Exists";E={Test-Path $_.Path}}
 10. if( $AsDictionary ) { return $rVal | ConvertTo-Hash -Property "Profile" }
 11. return $rVal