Script directory for a PowerShell profile. https://blog.lksz.me/keeping-track-of-everything/#-mypsscriptroot
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

22 řádky
1.0 KiB

 1. class FunctionName: System.Management.Automation.IValidateSetValuesGenerator {
 2. static [string[]] _GetValidValues([string]$wordToComplete,[bool]$Strict) {
 3. $local:possibleValues = Get-Command -Type Function | Select-Object -ExpandProperty Name
 4. return $(Get-PossibleArguments -WordToComplete $wordToComplete -FullValueSet $possibleValues -Strict:$Strict );
 5. }
 6. static [String[]] _GetValidValues([string]$wordToComplete,[switch]$Strict) {
 7. return $(Get-PossibleArguments -WordToComplete $wordToComplete -FullValueSet $(Get-Command -Type Function | Select-Object -ExpandProperty Name) -Strict:$Strict)
 8. # $local:possibleValues =
 9. # if( $wordToComplete ) {
 10. # $possibleValues = $possibleValues | Where-Object { $_ -match $wordToComplete }
 11. # if( -not $strict -and ($wordToComplete -notin $possibleValues) ) {
 12. # $possibleValues = $( $wordToComplete; $possibleValues )
 13. # }
 14. # }
 15. # return $possibleValues
 16. }
 17. [String[]] GetValidValues() {
 18. return [FunctionName]::_GetValidValues('',$true)
 19. }
 20. }